Meer over de initiatiefnemers

Energie Samen

Coöperatie Energie Samen u.a. is een landelijke koepel van energiecoöperaties. Zij zet zich in voor (mede-)eigendom van burgers in de energietransitie. Doel is om burgers zeggenschap en profijt te bieden van onder andere zon- en windprojecten. Eigendom is een praktisch middel om dat te bereiken. Het aandeel van Energie Samen in de ontwikkeling is beschikbaar voor een lokale energiecoöperatie om over te nemen en de ontwikkeling voort te zetten. Lokale projectleider voor Energie Samen is Gerlach Velthoven, gerlach.velthoven@energiesamen.nu, 0643026049. Gerlach is belast met de communicatie over dit project en het organiseren van participatie.

Vereniging Windpark Wijchen

Vereniging windpark Wijchen bestaat uit lokale grondeigenaren, Windunie en een aantal leden van windunie die mee investeren in dit project. Windunie is een landelijke coöperatie van windmolenexploitanten, veelal boeren en is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigendom. Daarin werkt Windunie samen met lokale ondernemers, zoals agrariërs, burgerenergiecoöperaties en andere grondeigenaren. Windunie levert de ruimtelijk expertise en coördineert de aanvraag van de vergunning. Contactpersoon is Willem Verhaak, willem.verhaak@windunie.nl.

Grondeigenaren in het plangebied kunnen lid worden van de vereniging en hun grond inbrengen in de ontwikkeling. De vereniging werkt met een gesocialiseerd systeem om de grondvergoedingen te verdelen als het feitelijk tot een windpark zou komen. Deze aanpak zorgt voor een gedeeld profijt onafhankelijk van de uiteindelijk positie van de molens. Ook bewoners van het gebied gaan meedelen in de grondvergoedingen. Contactpersoon voor de vereniging is Rik de Werd, rik21dw@hotmail.com, 0622424598