Mijlpalen

Hier houden we bij wat de geschiedenis en de planning van de ontwikkeling van het windpark is.

 • 2015
 • Start initiatief

  Enkele grondeigenaren maken samen met Windunie het eerste plan voor een windpark van enkele turbines in de oksel van snelweg A50 en spoorweg Wijchen-Oss.

 • 2016
 • Gedragscode windenergie

  Gemeente Wijchen stelt een gedragscode voor windenergie op. Initiatiefnemers van windpark Wijchen A50 achtten deze code te streng waardoor het windpark niet mogelijk is.

 • 2019
 • december

  Geplande evaluatie gedragscode

  Gemeente Wijchen zou dit jaar de gedragscode evalueren. De initiatiefnemers zien weer kansen en leggen een update van het plan op tafel bij de gemeente waarbij nu ook het gebied boven de hoogspanningsleiding wordt betrokken. Energie Samen doet nu ook mee met de bedoeling een lokale windcoöperatie op te richten. Gemeentelijke evaluatie wordt uitgesteld.

 • 2020
 • mei-juni

  Presentatie nieuwe plan

  De initiatiefnemers presenteren het nieuwe plan aan de bewoners binnen 800 meter en ook aan de omliggende dorpen Niftrik, Hernen en Batenburg

 • november

  Principeverzoek

  Initiatiefnemers dienen een principeverzoek in bij de gemeente voor 5 windmolens in het gebied Westelijk langs de A50.

 • 2021
 • mei

  De gemeenteraad van Wijchen wijst het principeverzoek van de initiatiefnmers af

 • juni

  Initiatiefnemers dienen principeverzoek in bij de provincie

 • 2022
 • 2023
 • november

  Regio publiceert de Plan-MER

  In 8 gemeenten worden geschikte locaties gevonden om meer wind in de regionale mix te realiseren, waaronder ook in Wijchen

 • 2024
 • februari

  Loacatieonderzoek door Gemeente Wijchen

  De gemeente start een locatieonderzoek naar allee mogelijke locaties die uit de Plan-MER komen en evalueert de gedragscode uit 2016.