Hoe kan de omgeving financieel profiteren van het plan?

Als de ontwikkeling is afgerond kan de omgeving via de coöperatie investeren in het windpark en een goede rente krijgen. Als het windpark daarna nog geld overhoudt beslissen de leden gezamenlijk over de besteding. Ook zal er een omgevingsfonds worden gevormd waar een deel van de opbrengst in wordt gestort. De omgeving kan samen besluiten wat hiermee wordt gedaan. Voor direct omwonenden zal er ook een directe vergoeding per jaar worden uitgekeerd als compensatie voor eventuele hinder.