In de geluidsnorm wordt met gemiddelden gewerkt, maar wat is het piekgeluid?

Een windmolen met een maximaal brongeluid van 105 dB zoals in de gedragscode maximaal toegestaan zal op de wettelijke grens waar mensen nog mogen wonen maximaal ca. 45 dB produceren op de gevel. Dat is net zo hard als een stille afwasmachine. Vanaf ongeveer windkracht 5 draait een windmolen op volle snelheid en bereikt het geluid de piek.