Wat is de slagschaduwnorm, hoe zit het precies?

Slagschaduw draait met de zon mee en reikt bij zonsopgang en -ondergang het verst. In de wet staat dat woningen maximaal 5:40 uur blootgesteld (17 dagen x 20 minuten) mogen worden aan slagschaduw. Als hoogte en locatie van een windmolen bekend zijn, is de slagschaduw te berekenen. De molen wordt automatisch stilgezet als er een overschrijding van de wettelijke norm dreigt te ontstaan. Het is vooraf bekend wanneer slagschaduw kan optreden en er kan dus ook vooraf overlegd worden met de bewoners wat het beste stilstandschema is. Daarbij is van belang dat bij geen wind of geen zon er geen sprake is van slagschaduw. De landelijke norm wordt op dit moment opnieuw onderbouwd. Gemeenten kunnen lokaal ook afspraken maken met windparken over de hoeveelheid slagschaduw die acceptabel is.