Effecten op de omgeving

Hebben paarden last van windmolens?

Voor natuurlijke fauna is het verplicht om een Milieu Effect Rapportage uit te voeren. Over effecten op huis- en boerderijdieren is weinig bekend. Voor zover ons bekend is er ook nog geen aanleiding geweest om dit te onderzoeken. De British Horse society ziet windparken juist als geschikte gebieden om paard te rijden  https://www.youtube.com/watch?v=nc22vxAcK8s

En hoe zit het met laagfrequent geluid?

Windmolens maken vergeleken met bijvoorbeeld treingeluid weinig laagfrequent geluid. Echter, lage frequenties dragen wel verder waardoor het mogelijk is dat er alleen een laag geluid hoorbaar of zelfs voelbaar is dat ook nog eens in sommige huizen makkelijker doordringt dan in anderen. In Nederland zit de norm voor laagfrequent geluid in de algemene norm maar […]

Worden er vooraf ook geluidsmetingen verricht op andere geluidsbronnen?

Dit zou kunnen maar meestal wordt er gekozen om met reeds bekende geluidsbelasting van andere bronnen berekeningen te maken. Het wordt dan duidelijk wat de windmolens zullen bijdragen aan het gehele omgevingsgeluid. Snelwegen en spoorlijnen hebben een beduidend hogere norm en ook feitelijke belasting van geluid dan windmolens. Van de A50 is bekend dat deze […]

Hoe ver reikt slagschaduw?

Volgens de wet dient in een gebied van 12 keer de masthoogte rekening gehouden te worden met slagschaduw. Dat is een afstand van ca. 2 kilometer. Naarmate de afstand groter is is de slagschaduw meer diffuus en zijn de slagschaduwmomenten korter. Slagschaduw kan heel hinderlijk zijn maar duurt door het draaien van de zon niet […]

Wat is de slagschaduwnorm, hoe zit het precies?

Slagschaduw draait met de zon mee en reikt bij zonsopgang en -ondergang het verst. In de wet staat dat woningen maximaal 5:40 uur blootgesteld (17 dagen x 20 minuten) mogen worden aan slagschaduw. Als hoogte en locatie van een windmolen bekend zijn, is de slagschaduw te berekenen. De molen wordt automatisch stilgezet als er een […]

Hoe zit het met gezondheid?

Er is geen bewijs voor directe gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Desalniettemin zijn er wel mensen die klachten wijten aan windmolens in de omgeving. RIVM stelt dat niet uit te sluiten valt dat er sommige klachten door windmolens veroorzaakt worden. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan.

Hoeveel geluid maken windmolens t.o.v. de snelweg?

Gemiddeld mag een snelweg veel meer geluid maken dan een windpark. Maar wat harder klinkt heeft natuurlijk erg te maken met de afstand en de tijd van de dag. Voor rijkswegen geldt dat ca. 55 dB op de gevel nog acceptabel is. Voor windmolens is dat 47 dB inclusief een boete in de berekening voor […]

Wordt geluidbelasting opgeteld bij de geluidbelasting door de A50?

Dat wordt zeker in kaart gebracht maar er is wettelijk geen norm voor. Het is dus aan het bevoegd gezag wat men nog acceptabel vindt. Windmolens kunnen een bovenwettelijke geluidsbeperking opgelegd krijgen als er veel ander geluid in de omgeving is.

Is het mogelijk dat het windpark stroom gaat leveren aan de omgeving?

Particulieren en bedrijven bepalen zelf of ze stroom van een windpark inkopen. Voor duurzame stroom wordt op de markt een kleine meerprijs betaald. En sommige leveranciers garanderen ook de bron waar het uit komt. Energiecoƶperaties in de regio Arnhem/Nijmegen hebben een afspraak om de stroom via De Groene Stroomfabriek aan de gezamenlijke gemeenten in de […]

Heeft Hernen meer last van geluid door de heersende Z-W wind?

Geluid draagt met de wind mee iets verder dus doordat de wind in Nederland vaker uit het Z-W komt zal er iets meer geluid naar het N-O richting Hernen waaien. De afstand tot de kern van Hernen is echter zodanig dat in het dorp zelf geen of weinig geluid te verwachten is.

Heeft Hernen meer last van slagschaduw door de ligging tov de windmolens?

Als de zon laag staat is het gebied waar slagschaduw optreedt groter. Aan het begin en einde van de dag is er dus meer slagschaduw dan midden op de dag. Hernen ligt in die zin ongunstig alhoewel de hoeveelheid slagschaduw per huis wel wettelijk gemaximeerd is op ca. 5 uur en 40 minuten per jaar.