Worden er vooraf ook geluidsmetingen verricht op andere geluidsbronnen?

Dit zou kunnen maar meestal wordt er gekozen om met reeds bekende geluidsbelasting van andere bronnen berekeningen te maken. Het wordt dan duidelijk wat de windmolens zullen bijdragen aan het gehele omgevingsgeluid. Snelwegen en spoorlijnen hebben een beduidend hogere norm en ook feitelijke belasting van geluid dan windmolens. Van de A50 is bekend dat deze geluidsruimte ook helemaal gebruikt wordt. Het omgevingsgeluid zal het geluid van de windmolens vaak overstemmen. De windmolens zijn dan in het oor niet te onderscheiden maar dragen wel enigszins bij aan het totaal volume. In de nacht kan het geluid wel duidelijker hoorbaar zijn. De Nederlandse overheid onderzoekt nu de onderbouwing van de algemene norm. Er zijn ook gemeenten die zelf tot een afweging komen voor een acceptabele geluidsbelasting zoals in Beuningen.