Wordt geluidbelasting opgeteld bij de geluidbelasting door de A50?

Dat wordt zeker in kaart gebracht maar er is wettelijk geen norm voor. Het is dus aan het bevoegd gezag wat men nog acceptabel vindt. Windmolens kunnen een bovenwettelijke geluidsbeperking opgelegd krijgen als er veel ander geluid in de omgeving is.