Hoeveel CO2 bespaar je met dit park?

Gemiddelde emissie grijze stroom is 0,556 kg/KWh (mix van kolen, gas en duurzaam). Park produceert bij 6 turbines ca. 30MW x 365 x 24 x 45% =118 GWh per jaar, dus bespaart 66.788 kTon Co2 per jaar.