Hoeveel windmolens komen er?

Er wordt nu gedacht aan 5 windmolens. Op basis van wettelijke beperkingen en ‘goede ruimtelijke ordening’ is dat nu wat in het gebied past, maar bij nader onderzoek kan de uitkomst anders uitvallen.