Waar komen de windmolens precies?

Er is nu een globaal gebied bepaald waarin nog verschillende opstellingen mogelijk zijn. Dit zal aan de hand van nader onderzoek en overleg met de omgeving en het bevoegd gezag verder worden ingevuld.