Waarom wordt de gedragscode windenergie niet gerespecteerd?

Volgens het huidige beleid van gemeente Wijchen is geen enkel windproject mogelijk, ook zou het beleid in 2019 worden geëvalueerd door de gemeente. Dit is nog steeds niet gedaan en er zijn geen toezeggingen wanneer dit wel gebeurt. Door toch een principeverzoek in te dienen willen de initiatiefnemers bevorderen dat de gemeente tot redelijk beleid komt. Ook bij een procedure via de provincie gelden er regels om overlast tot een minimum te beperken. De provincie zal waar zij dat redelijk vinden de gedragscode van de gemeente wel volgen.