Waarom zo dicht tegen Hernen aan?

We gaan er van uit dat de hinder op een afstand groter dan 800 meter zeer beperkt zal zijn. Het streven is dan ook om minimaal 800 meter van woonkernen te blijven.