Op welke aspecten van het plan hebben de omwonenden invloed?

In principe alles waar we in goed overleg op uitkomen of wat via inspraak, bezwaar en beroep wordt vastgesteld. Dat gaat onder andere over de opstelling, landschappelijke inpassing, afspraken over geluid en slagschaduw, vergoedingen, omgevingsfonds etc. de uiteindelijke beslissing wordt genomen door het bevoegd gezag. Dat kan de provincie zijn of de gemeente. De omgeving kan tegen een beslissing in beroep gaan bij de Raad van State.