Meedoen, investeren en profiteren

Op welke aspecten van het plan hebben de omwonenden invloed?

In principe alles waar we in goed overleg op uitkomen of wat via inspraak, bezwaar en beroep wordt vastgesteld. Dat gaat onder andere over de opstelling, landschappelijke inpassing, afspraken over geluid en slagschaduw, vergoedingen, omgevingsfonds etc. de uiteindelijke beslissing wordt genomen door het bevoegd gezag. Dat kan de provincie zijn of de gemeente. De omgeving […]

Waarom is het plan nog niet concreet?

De definitieve opstelling kan pas worden bepaald als al het onderzoek en overleg met de omgeving is afgerond. Dit zal ongeveer een jaar in beslag nemen na het in behandeling nemen van het principeverzoek.

Wie beslist over de locatie van de windmolens?

Op initiatief van de projecteigenaren zal het bevoegd gezag uiteindelijk beslissen over de locatie. Het is nog niet duidelijk of dat de gemeente of de provincie zal zijn. Belanghebbenden zoals omwonenden hebben verschillende inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Wat verdienen grondeigenaren met een windpark.

De grondvergoeding voor een windmolen wordt in dit project in een pot gestopt waaruit grondeigenaren voor de inbreng van grond een vergoeding krijgen maar ook bewoners van het gebied tot 800 meter van een molen een vergoeding krijgen. Deze bewoners zullen ca. 25% van het totaal ontvangen. Per MW vermogen van de windmolens is er […]

Als jullie toch naar de provincie stappen, waar dienden de informatieavonden dan voor?

Het is nog afwachten wat de gemeente besluit. Ook als de provincie het vergunningsproces leidt, willen we goed met de omgeving communiceren en daar waar mogelijk rekening houden met wensen uit het gebied.