Waarom is het plan nog niet concreet?

De definitieve opstelling kan pas worden bepaald als al het onderzoek en overleg met de omgeving is afgerond. Dit zal ongeveer een jaar in beslag nemen na het in behandeling nemen van het principeverzoek.