Wat verdienen grondeigenaren met een windpark.

De grondvergoeding voor een windmolen wordt in dit project in een pot gestopt waaruit grondeigenaren voor de inbreng van grond een vergoeding krijgen maar ook bewoners van het gebied tot 800 meter van een molen een vergoeding krijgen. Deze bewoners zullen ca. 25% van het totaal ontvangen. Per MW vermogen van de windmolens is er ca. € 10.000 per jaar beschikbaar voor de grondpot. Ook als je grond inbrengt in het plangebied waar uiteindelijk geen turbine opkomt, ontvang je als grondeigenaar een vergoeding. Een windmolen van 160 m hoog (mast) levert ca. 5 MW. Een en ander is wel afhankelijk van hoe de standaard businesscase voor een windmolen zich de komende jaren zal ontwikkelen.