Wie beslist over de locatie van de windmolens?

Op initiatief van de projecteigenaren zal het bevoegd gezag uiteindelijk beslissen over de locatie. Het is nog niet duidelijk of dat de gemeente of de provincie zal zijn. Belanghebbenden zoals omwonenden hebben verschillende inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden.