Kunnen we onze doelstellingen ook halen met zonnedaken?

Als we alle geschikte daken vol leggen dan bereiken we (volgens het Gelders Energie Akkoord) 40% van het dakoppervlak (is nu 7%). Deze tellen al mee in de landelijke doelstellingen maar tellen bij lange na niet op tot de gewenste doelstellingen van 35 TWh per jaar. Daarbij vraagt zonne-energie een veel grotere investering in het netwerk en is de opwek eenzijdig overdag en in de zomer. Een goede combinatie van wind en zonne-energie is dus de beste oplossing.