Is een windproject rendabel?

Windprojecten zijn zonder subsidie nog niet volledig rendabel. Dankzij een garantie van de overheid (SDE++ subsidie) op de verkoopprijs van de stroom zijn ze dat wel. Als de stroomprijs op de markt laag is wordt deze met subsidie aangevuld. Naarmate er hogere windmolens komen is er steeds minder subsidie nodig. Er wordt nu voorzien dat de subsidie voor windmolens stopt voor projecten na 2025. De garantieprijs voor eindmolens ligt op ca. 5 cent per kWh. Als de prijs op de markt hoger is wordt er geen subsidie meer gegeven. Over 2021 was de prijs gemiddeld ruim boven de 5 cent. Dit project zou dus in dat jaar geen subsidie nodig hebben gehad.