Waarom niet eerst de zee volbouwen en daarna pas op land bouwen?

Veel Nederlanders bouwen liever windmolens op zee, maar ook daar is een grens aan vanwege andere belangen zoals visserij, natuur en scheepvaart. Er zitten al veel windparken op zee in de planning. In het klimaatakkoord is geconcludeerd dat we niet zonder een flinke opgave op land kunnen.