Waarom zou Wijchen meer doen dan ze nu al van plan is met de zonnevelden en het project Bijsterhuizen?

Windpark Wijchen A50 verwacht dat er meer nodig is dan gemeente Wijchen nu van plan is. Dat komt omdat er in de concept RES veel projecten staan die lokaal nog geen draagvlak hebben en ook is de verhouding wind- en zonne-energie technisch niet goed uitvoerbaar. Er zal dus verder gekeken moeten worden naar kansen voor windenergie.