Wat is de opgave voor duurzame energie in Wijchen?

Wijchen heeft als doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn, dat betekent dat alle energie die in 2040 gebruikt wordt door gebouwen en bedrijven, afkomstig is van duurzame energiebronnen (liefst lokaal). De gemeente wil daarin nadrukkelijk lokale verantwoordelijkheid nemen door zelf een aandeel te leveren.

De gemeente heeft ook het Gelders Energie akkoord onderschreven. Daarin staat dat Gelderland in 2030 55% CO2 besparing moet hebben bereikt t.o.v. 1990. Dat komt neer op ca. 8,4 TWh (miljard KWh) duurzame opwek voor de hele provincie. Landelijk worden er (nog) geen doelen opgelegd aan regio of gemeente. Gezamenlijk wordt er door de regio een bod bepaald dat 1 juli 2021 klaar moest zijn. Daarna beslist het rijk of dit voldoende is.