Zijn er geen andere locaties in de buurt die beter zijn dan langs de A50?

Rekening houdend met de belangrijkste belemmeringen zoals woningen en andere kwetsbare gebouwen, natuurgebieden en (spoor)wegen zijn er drie locaties in de gemeente Wijchen mogelijk. Dat is industrieterrein Bijsterhuizen, langs de A50 bij afslag Bankhoef en een gebied boven Batenburg. De gemeente is al akkoord met de ontwikkeling van windpark Bijsterhuizen. Uit landschappelijk oogpunt heeft het gebied langs de A50 de voorkeur boven het gebied bij Batenburg als er meer windenergie nodig is.

In de omliggende gemeenten lopen vergelijkbare verkenningen om geschikte windlocaties te ontwikkelen en in de RES vind er afstemming tussen gemeenten plaats. Windpark A50 staat nog niet in de RES maar wordt wel meegenomen in de Plan-Mer die de regio in 2022 gaat uitvoeren.